sisselaske tegeliku rõhu andur (MAPS)

mootori sisselaskesüsteemi absoluutse rõhu andur (Manifold Absolute Pressure Sensor ehk MAPS) on sõiduki mootorisüsteemi osa, mis mõõdab sisselaskekollektoris saavutatud absoluutset, tegelikku rõhku. Selle anduri ülesandeks on jälgida mootoris toimuva õhu rõhku ja saata seda teavet sõiduki elektroonilise juhtimissüsteemi arvutile.

MAPS info on oluline teave, mille alusel valmistatakse ette ning antakse mootorisse kütuse parim vajalik kogus antud kasutusrežiimi jaoks. See mõjutab mootori jõudlust, kütuse säästlikkust ja heitgaaside heitkoguseid.

MAPS-i peamised ülesanded hõlmavad järgmist: 


1. Kütuse ja õhu segukontroll: MAPS aitab reguleerida kütuse ja õhu segu suhet mootoris, mis on oluline hea jõudluse, kütusesäästlikkuse ja heitgaaside emissioonide tagamiseks
2. Mootori laadimine õhuhapnikuga: MAPS mõõdab sisselaskekollektori rõhku, mis aitab mootoril reguleerida turbolaaduri või sisselaskeklappide tööd. See võimaldab mootoril saada piisavalt õhku ja tõhusalt toota võimsust


3. Diagnostika: MAPS võib aidata tuvastada võimalikke probleeme mootorisüsteemis, nagu õhulekked sisselaskes, sisselaskekollektori takistused või ummistused ning muud talitlushäired. Kui MAPS tuvastab ebatavalise rõhu, võib see saata veakoodi, mis aitab autotehnikul diagnoosida probleemi

 
4. Kütusekulu ja heitgaasid: MAPS mõjutab sõiduki kütusesäästlikkust ja heitgaaside heitkoguseid, kuna see aitab optimeerida kütuse-õhu segu ning seega ka mootori efektiivsust


5. MAPS info jälgimine on väga kiire ja ajas püsivalt vajalik protsess – ilma selleta ei ole võimalik sisepõlemismootori effektiivne ja hästijuhitud töötamine. 


Kokkuvõttes on Manifold Absolute Pressure Sensor (MAPS) oluline komponent, mis aitab tagada mootori tõhusa ja optimaalse toimimise, tagades samas kütusesäästlikkuse ja heitgaaside normidele vastavuse. Kui MAPS-i ilmneb rike, võib see mõjutada sõiduki jõudlust ja heitkoguseid, mistõttu on oluline jälgida ja hooldada seda regulaarselt.

en Manifold Absolute Pressure Sensor (MAPS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 30. okt. 2023