autogaasi rõhu andur (GPS)

Autogaasi rõhu andur (GPS) on andur, mida kasutatakse vedelgaasiga töötavate sõidukite, näiteks autogaasi (LPG) või surugaasi (CNG) sõidukite kütuse süsteemides.

GPS jälgib gaasipaagis oleva vedelgaasi rõhku ja saadab selle teabe sõiduki juhtseadmesse või arvutisüsteemi. Selle anduri põhiülesanne on jälgida ja tagada, et gaasirõhk jääb turvalisse ja optimaalsesse vahemikku, mis on vajalik sõiduki korralikuks toimimiseks.

Autogaasi rõhu anduri (GPS) ülesanded autonduses hõlmavad järgmist:


1. Rõhu jälgimine: GPS mõõdab gaasipaagis oleva vedelgaasi rõhku ja saadab selle teabe juhtseadmesse või juhtimissüsteemi


2. Ohutus: GPS aitab tagada, et gaasirõhk ei ületaks turvalisi piirväärtusi, mis võiksid põhjustada rõhu suurenemise või lekke korral ohtlikke olukordi


3. Täpsus: GPS tagab, et sõiduki kütusesüsteem saaks täpset teavet gaasi rõhu kohta ja saaks seda vastavalt reguleerida


4. Kütusekulu optimeerimine: Kütusesüsteemi täpne rõhu kontroll aitab optimeerida kütusekulu ja tagada, et sõiduk töötab tõhusalt


5. Hoiatused ja teavitused: Kui gaasirõhk hakkab kõrvale kalduma turvalisest vahemikust, võib GPS süsteem anda juhile hoiatusi või teavitusi, et teavitada rõhu probleemidest

Autogaasi rõhu andur (GPS) on oluline komponent, mis aitab tagada gaasiga töötavate sõidukite ohutu ja tõhusa toimimise. See tagab, et gaasi rõhk jääb turvalisse vahemikku ja vähendab lekkeohtu või muid probleeme, mis võivad tekkida gaasikütusesüsteemis. Vt. lisaks Autogaasi temperatuuri andur (GPS)

en LPI Gas Pressure Sensor (GPS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 30. okt. 2023