õhumassi andur (MAFS)

Mass Air Flow Sensor (MAFS) ehk õhumassi andurit kasutatakse peamiselt bensiini- ja diiselmootoritel, kus sisselaskeõhu hulga täpne mõõtmine on oluline mootori jõudluse, kütusesäästlikkuse ja heitgaaside emissioonide kontrolli tagamiseks.

MAFS on tavaliselt levinud bensiinimootoritega sõidukites ja mõnedes diiselmootoritega sõidukites, kuigi diiselmootoritel võib olla ka lisaks teisi õhu sisselaskega seotud andureid. Bensiinimootorite puhul on MAFS sageli kompleksandur, sisaldadades ka dubleerivat sisselaske õhu temperatuuri andurit lisaks süsteemis mujal paiknevatele temperatuurianduritele.

Mõned peamised põhjused, miks MAFS-i kasutatakse ja mis on selle eesmärgid:


1. Bensiinimootorid. Bensiinimootoritega sõidukitel kasutatakse MAFS-i laialdaselt, et mõõta sisselaskeõhu massi ja aidata reguleerida kütuse-õhu segu mootoris. Selle eesmärgiks on tagada optimaalne jõudlus, kütusesäästlikkus ja heitgaaside emissioonide kontroll


2. Diiselmootorid. Kuigi diiselmootoritel on sageli turbolaadurid, mis mõjutavad sisselaskeõhu rõhku, võib mõnel diiselmootoril olla ka MAFS, et täiendavalt jälgida sisselaskeõhu kogust. See aitab saavutada paremat kütusesäästlikkust ja võimsust


3. Õhu koguse mõõtmine. MAFS-i põhieesmärk on täpselt mõõta sisselaskeõhu massi, mis võimaldab mootorijuhtimissüsteemil reguleerida kütuse kogust, mis pritsitakse mootorisse. See aitab säilitada optimaalset kütuse-õhu segu ja tagada mootori tõhus töö

4. Kütusesäästlikkus. MAFS võib aidata optimeerida kütusesäästlikkust, vähendades liigse kütuse põletamist ja tagades, et mootor saab õige koguse õhku, mis on vajalik põlemiseks.

Mass Air Flow Sensor (MAFS) ehk õhumassi andureid on mitmeid erinevaid tüüpe, mida kasutatakse erinevates sõidukites ja rakendustes:

Kuumatraadi tüüpi andur (Hot Wire MAFS) on üks levinumaid (peamiseid) MAFS-i tüüpe ja see kasutab jahutuse kompenseerimise põhimõtet õhu massi mõõtmiseks. Andur koosneb kuumutatud traadist, mis soojendatakse, ja õhuvoolu mõju traadi jahutamisele määrab õhu massi. Mida jahetam on sisenev õhk – seda enam kulub traadi soojendamiseks ja etteantud temperatuuri (100°C kuni 200°C, tootjati erinev!) hoidmiseks elektrivoolu. 

Kuumakile mõõtja (Hot Film MAFS): Sarnaselt kuumatraadi anduriga kasutab see kuumade kilede elemente, mis mõõdavad õhuvoolu kiirust ja selle mõju elementide jahutamisele


Pöörlemisanduriga MAFS (Vane MAFS): See tüüp kasutab pöörlevaid rootorvardaid, mis asuvad õhuvoolu teel. Õhu voolu kiirus põhjustab rootorvarda pöörlemist, mida saab kasutada õhu massi mõõtmiseks


Spindliga MAFS (Karm MAFS): See kasutab spindlit, mis on paigaldatud sisselaskekollektori külge ja pöörleb õhuvoolu mõjul. Pöörlemiskiirus määrab õhu massi. 

Surveplaat MAFS (Paddle MAFS): See tüüp kasutab õhuvoolu mõõtmiseks liikuvat plaati, mis registreerib õhuvoolu tekitatavat survet.

Igal MAFS-i tüübil on oma eelised ja puudused, ning nende kasutamine sõltub konkreetsest sõidukist ja selle rakendusest. Kuumalibisemisandurid on levinumad ja neid kasutatakse sageli bensiinimootoritega sõidukites. Teised tüübid võivad olla levinumad diiselmootorites või muudes rakendustes. Igat tüüpi MAFS-l on oluline roll kütuse-õhu segu kontrollimisel ja mootori tõhusal toimimisel. 

en Mass Air Flow Sensor (MAFS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 30. okt. 2023