tagumine nurgaradar (RCR)

Rear Corner Radar (RCR) on sõiduki elektrooniline seade, mis kasutab radaritehnoloogiat, et jälgida sõiduki tagumise nurga piirkonda ja tuvastada lähenevaid sõidukeid või objekte. See on osa täiustatud juhiabiseadmetest, mis aitavad juhil jälgida sõiduki tagumist ja küljealust piirkonda, mis võib jääda juhi vaateväljast välja.

Sellel sensoril on kasutusel ka nimetus Pimenurga Radar (BSD). Valdavalton antud radar töötamas pieso- effektil, kus ränikristallile elektrivooluga mõjutades hakkab kristall kiirgama kindlas sagedusvahemikus kiirgust. Antud tüüpi radarites kasutatakse sageli mitut erinevat kristalli eri sageduste saavutamiseks (vajalik erinevatel akugustel oelvate objektide tuvastamiseks.

Rear-Corner Radar toimib järgmiselt

Asukoht. Rear-Corner Radar on paigaldatud tavaliselt sõiduki tagaosa nurkadesse, st tagatulede lähedusse või küljelähedastesse piirkondadesse. See asukoht võimaldab radarianduritel hõlpsasti tuvastada sõiduki tagumise ja külgmise ala potentsiaalseid takistusi


Radarandurid. Rear-Corner Radar koosneb radaranduritest, mis kiirgavad raadiosignaale sõiduki tagumise nurga suunas ja seejärel tuvastavad need signaalid peegeldunud objektidelt. Andurid on tavaliselt paigutatud sõiduki välisküljele, varjatud korpustesse, et neid kahjustuste eest kaitsta


Objektide tuvastamine. Radarandurid jälgivad lähenevaid sõidukeid või objekte sõiduki taga ja küljel. Kui andurid tuvastavad objekti, edastatakse see teave sõiduki elektroonikasüsteemile. Radari üheks komponendiks on sagedustundlik ekraan mille abil püütake kinni objektilt tagasi kiirgunud samane sagedus (arvestatakse ka Doppler effektist tulenevat sagedusvälja muutumist sõltuvalt objekti kaugusest ja suunast). Ekraanilt saabunud põrkekiirgus suunatakse elektrilise signaalina juhtplokki distantsi arvutamiseks


Hoiatused. Rear-Corner Radar võimaldab süsteemil genereerida hoiatusi, kui läheneb ohtlik olukord. Hoiatused võivad olla helisignaalid või visuaalsed märguanded, mis kuvatakse juhile, näiteks ekraanil või tahavaatepeeglis


Assisteerivad funktsioonid. Mõned sõidukid kasutavad Rear-Corner Radarit mitte ainult hoiatuste genereerimiseks, vaid ka aktiivseks juhiste ja manööverdamise abistamiseks. Näiteks võib süsteem aidata juhil ohutult tagurdada või muuta sõiduki sõidurada, kui läheneb ohtlik olukord. Samuti on võimalik korrigeerida juhi poolt valitud suunda kõrvalrajale kui sellel on liikumas teine sõiduk.


Rear-Corner Radar töötab tavaliselt raadiosagedusvahemikus, mis on kaasaegsetes sõidukites kasutatav radaritehnoloogia standard. See raadiosagedusvahemik võib olla umbes 24 kuni 24,25 GHz või 76 kuni 77 GHz. Need sagedused kuuluvad K-sagedusvahemiku hulka, mis on kiiresti kasvavas kasutuses autotööstuses juhiabisüsteemide ja turvatehnoloogia jaoks. Sagedusvahemik määratleb mõõtevahemaa kuni objektini. Sestap võidaksegi kasutada samas radaris erinevaid sagedusi genereerivaid kristalle, et katta vajalik mõõtekaugus.

Tagant läheneva liiklusvoo tuvatamiseks projekteeritakse auto radarid töötama 3-150 meetrisesse mõõtevahemikku. NB! Erinevate sõidukite radarandurid võivad avaldada mõju teiste sõidukite samastele süsteemidele ja sellega põhjustada häireid auto radarisüsteemi töös. Samuti avaldab mõju väliskeskkonnas asuvad massiivsed metallkonstruktsioonid – need neelavad väljastatud sageduskiirgust ja nõrgestavad tagasipõrkuvat signaali (sillad, tunnelid jne).


Rear-Corner Radar on kasulik lisand juhi turvalisuse ja mugavuse parandamiseks. See võib aidata vähendada sõiduki taga ja küljel tekkivate kokkupõrgete ohtu ning aitab juhil paremini jälgida sõiduki ümbritsevat keskkonda, eriti piirkondades, kus vaatevälja piiravad takistused või muud sõidukid.

en Rear Corner Radar (RCR)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 5. nov. 2023