heitgaaside katalüüsmuundur ehk katalüsaator (MCC)

“Manifold Catalytic Converter” (MCC) on katalüsaator, mis on integreeritud mootori väljalasketee osana. See on osa sõiduki heitgaasisüsteemist ja selle eesmärk on vähendada heitgaaside saastet, vähendades kahjulike ühendite, nagu süsinikoksiidid (CO), lämmastikoksiidid (NOx) ja süsivesinikud (HC) sisaldust heitgaasides, aidates mootori toitesüsteemi juhtides korrigeerida mittetäielikku või mittekorrektset põlemist.

Tehes seda kootsöös katalüsaatormuunduriga (MCC), mis osaleb keemiliselt aktiivselt tekkinud kahjulike heitgaaside järeltöötluses, saavutatakse heitgaaside väljutamisel atmosfääri vähima reostuskoormusega jääke. Manifold Catalytic Converter kasutab katalüütilisi reaktsioone heitgaaside puhastamiseks. See sisaldab tavaliselt metallkatalüsaatorit, mis on kaetud spetsiaalse kattega, mis soodustab keemilisi reaktsioone, kus kahjulikud gaasid muundatakse vähem kahjulikeks ühenditeks. Katalüsaatori sisemine pinnastruktuur on kujundatud nii, et suurendada kokkupuudet heitgaasidega, mis võimaldab tõhusamat puhastamist.

MCC-i eelised hõlmavad järgmist:


1. Integreeritud disain. MCC on integreeritud väljalaskekollektorisse, mis võimaldab paremat soojustusefektiivsust ja katalüsaatori kiiremat kuumenemist alguses, mis on oluline katalüütiliste reaktsioonide jaoks. Kui katalüüsmuundur saavutab vajaliku töötemperatuuri (seda kontrollitakse ühe või mitme temperatuuri anduri kaudu), siis lülitakse mootori juhtplokk (ECU) ümber nn. CLOSE LOOP tööreziimi, millise juures ECU saab komplekselt tagada parima võimsuse ja effektiivuses antud mootorile


2. Vähendatud heitgaasid. MCC vähendab heitgaaside kahjulike ühendite sisaldust, mis vastab keskkonnakaitse ja heitgaasinormidele.


3. Suurenenud kütusesäästlikkus. Tõhusam heitgaaside puhastamine aitab kaasa mootori tõhusamale tööle, mis võib suurendada kütusesäästlikkust.

Manifold Catalytic Converter on üks elementidest, mis aitab vähendada sõidukite heitgaaside reostust ja saavutada keskkonnakaitse eesmärke. See on levinud paljudes tänapäeva sõidukites ja aitab parandada sõidukite jõudlust ja heitgaasiemissioone.

en Manifold Catalytic Converter (MCC)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 30. okt. 2023