õhufilter

mootorisse suunatava õhu puhastamiseks kasutatav filter

Filtrielemendi kõige olulisem osa on filtrimaterjal – iga autotootja kehtestab vajaliku kvaliteedistandardi filtrimaterjali puhastusvõimele (millise mõõtmetega objekte peab suutma materjal eraldada) ja selle kestvusele

Õhufilter vajab teatud sammuga visuaalset kontrolli puhtuse üle – et välistada olukord kus mustunud filter muutub takistuseks sisenevale õhuvoole

en air filter

ru воздушный фильтр

What are your feelings
Updated on 13. nov. 2023