EURO III ohutu veoauto ehk EURO III-auto

veoauto, mis vastab müratasemelt, kahjulike ainete sisalduselt heitmetes ja ohutuselt CEMT poolt kehtestatud nõuetele ja omab vastavaid tunnistusi

en EURO III safe lorry

ru EURO III грузовой автомобиль, отвечающий требованиям, установленным CEMT по уровню шума, содержанию вредных веществ в выбросах и безопасности, и имеющий соответствующие сертификаты

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 23. jaan. 2023