ohutu väljumise abi (SEA)

Safe Exit Assist (SEA) on juhiabi funktsioon, mis on mõeldud selleks, et tagada ohutu väljumine sõidukist, eriti siis, kui sõiduk on peatunud ja uksed on avatud. See funktsioon on saadaval mõnedes tänapäeva sõidukites ja see kasutab erinevaid komponente ja tehnoloogiaid, et hoida sõidukit ja sõitjaid ohutuna väljumise ajal.

Siin on, kuidas Safe Exit Assist töötab ja millised on selle peamised komponendid

1. Ukseandurid: Safe Exit Assist kasutab sõiduki ukseandureid, et jälgida, millal sõidukis olevad uksed on avatud. Ukseandurid tuvastavad, millal sõiduk peatub ja uksed avanevad, mis aktiveerib süsteemi


2. Radari ja kaamera süsteemid: Mõned sõidukid on varustatud radarite ja kaamerate süsteemidega, mis jälgivad sõiduki ümbrust. Need süsteemid võivad tuvastada lähedal asuvaid objekte ja liiklust ning aidata kindlaks teha, millal väljumine võib olla ohtlik


3. Hoiatussignaalid: Kui Safe Exit Assist tuvastab, et väljumine võib olla ohtlik (näiteks kui teine sõiduk läheneb kiiresti), aktiveerib see hoiatussignaalid. Hoiatussignaalid võivad hõlmata heli- ja visuaalseid märguandeid, mis teavitavad sõitjaid sellest, et väljumine ei ole ohutu


4. Uste lukustamine: Kui Safe Exit Assist tuvastab ohtliku olukorra, võib see süsteem lukustada sõiduki uksed, et vältida väljumist. Seejärel saavad uksed avaneda uuesti, kui ohtlik olukord on möödas


5. Juhi teavitamine: Safe Exit Assist võib ka teavitada juhti, kui väljumine on ohutu. See võimaldab juhil teada saada, millal uksed on uuesti avatud ja väljumine on lubatud

Safe Exit Assist on kasulik funktsioon, mis aitab ennetada õnnetusi ja tagada sõitjate ohutuse väljumise ajal, eriti liiklusoludes. See funktsioon on osa laiemast juhiabisüsteemist ja aitab vähendada väljumisest tingitud ohte. Selle töö põhineb sõiduki ümbruse jälgimisel ja sõitjate teavitamisel, millal on ohutu väljuda.e

en Safe Exit Assist (SEA)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 5. nov. 2023