ATP

Kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ning selleks kasutatavate eriveokite alane kokkulepe

en Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage

ru Соглашение о международной перевозке скоропортящихся пищевых продуктов и о специальном оборудовании, используемом для такой перевозки)

PILT: ATP tähise pilt

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 23. jaan. 2023