turvavöö vastuse lüliti (BS)

Seat Belt Buckle Switch (BS) on elektrooniline komponent sõiduki turvavöösüsteemis, mis tuvastab, kas sõiduki sõitja või reisija on turvavöö kinnitanud või avanud. Selle eesmärk on jälgida turvavööde kasutamist ja anda teavet sõiduki ohutussüsteemidele, eriti siis, kui turvavööd ei ole kinnitatud.

Seat Belt Buckle Switch tööpõhimõte on järgmine:

1. Elektrooniline andur: BS on varustatud elektroonilise anduriga, mis tuvastab turvavöö vastuse oleku (kinnitatud/mitte kinnitatud). Kui turvavöö on kinnitatud, siis klamber on lukustatud ja lüliti tuvastab selle


2. Elektrooniline signaal: Kui turvavöö vastus on lukustatud, saadab BS elektroonilise signaali sõiduki turvapadja süsteemijuhtimisseadmetele või juhtimiskeskusele, et näidata, et turvavöö on korralikult kinnitatud


3. Ohutussüsteemi toimimine: Sõltuvalt turvavöö olekust (kas kinnitatud või avatud) saab sõiduki ohutussüsteem teha vastavaid toiminguid. Kui turvavöö on kinnitatud, võib ohutussüsteem näiteks lubada sõiduki käivitamist või vähendada teatud ohutusfunktsioonide tundlikkust. Samuti juhitakse avariiolukorras kaasatavate aktiivturvakomponentide tööd (kui istme turvavöö on kinnitamata siis näiteks ei rakendata seal istuvale inimesele aktiivkaitset turvapatjade jms. kujul)


4. Ohutusmärguanne: Kui turvavööd ei ole kinnitatud ja BS tuvastab avatud turvavöö vastuse, võib see käivitada hoiatuse sõitjale, näiteks helisignaali või hoiatusvalguse, mis julgustab sõitjat turvavööd kinnitama

Seat Belt Buckle Switch on oluline komponent sõiduki ohutussüsteemis ja aitab tagada turvavööde õige kasutamise. Turvavööde kinnitamine on kriitiline sõitjate ohutuse tagamiseks ning BS aitab sõiduki ohutussüsteemidel jälgida ja reageerida turvavööde kasutamisele.

en Seat Belt Buckle Switch (BS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 5. nov. 2023