diagnostikavõrgu pistik (DLC)

Auto Data Link Connector (DLC) on diagnostiline pistik või ühenduspunkt, mis võimaldab juhtimissüsteemide diagnostikaseadmetel ja skanneritel suhelda ning lugeda andmeid sõiduki elektroonilistest süsteemidest. DLC-d kasutatakse diagnostilistel eesmärkidel ja selle abil saab tuvastada sõidukis esinevaid probleeme, lugeda veakoodide teateid, teha tarkvarauuendusi ja teostada muud diagnostikat sõiduki seisukorra jälgimiseks.

DLC-l on mitmeid funktsioone

Diagnostika. DLC võimaldab juhtimissüsteemide diagnostikaseadmetel pääseda juurde sõiduki elektroonilistele kontrollühikutele ja süsteemidele, et lugeda veakoodide teateid ja saada teavet sõiduki hetkeseisu või salvestatud info kohta. See aitab tehnikutel tuvastada ja lahendada probleeme sõidukiga


Veakoodide lugemine ja kustutamine. DLC kaudu saab lugeda veakoodid, mis aitavad tuvastada sõidukisüsteemides esinevaid probleeme. Veakoodid võivad hõlmata mootori, käigukasti, pidurisüsteemi, heitgaasisüsteemi ja palju muud. Pärast probleemi lahendamist saab DLC kaudu ka veakoodid kustutada.
3. Tarkvarauuendused: Mõned sõidukitootjad võimaldavad tarkvarauuendusi teha läbi DLC. See võimaldab sõiduki tarkvara uuendada, et parandada jõudlust, lisada uusi funktsioone või parandada turvalisust


Teave sõiduki jõudluse ja süsteemide kohta. DLC abil saab diagnostikaseade lugeda jooksvat teavet sõiduki jõudluse ja süsteemide kohta, näiteks mootori pöörded, temperatuurid, õhukogus, veeremisandmed ja palju muud


Andmete logimine. Mõned diagnostikaseadmed võivad kasutada DLC-d andmete logimiseks, mis võimaldab sõiduki jõudluse ja süsteemide teabe jälgimist ja analüüsi hilisemaks kasutamiseks. See on eriti oluline tingimustes mis ei ole selgelt kirjeldatavad kasutaja poolt või milliste juhtumiseks peab olema saavutatud teatud tingimused auto poolt mõõdetavates väärtustes (sealhulgas samaaegselt). Nõnda kogutud andmestiku analüüsiks on tootjad töötanud välja spetsiaalsed analüüsiprogrammid, millistega valmsitatakse antud salvestusseadmed ette sptesiaalse programmilise tarkvaraga spetsiifilise probleemi andmete kogumiseks. Enamasti võimaldavad need seadmed andmenopet oluliselt suurema sagedusega ajas, ka olulisemalt pikema perioodi vältel. Veasümptomite tekkel on auto kasutajal (kes ei pruugi olla diagnostik või tehnik) käivitada jooksvate andmete salvestamine. HIlisemalt, kasutades spetsiivilist programmi, saab andmeid analüüsida ja vajadusel teostada kas täiendav andmekorje või minna edasi lõpliku diagnoosi asetamiseni ja remondini

DLC asub tavaliselt sõiduki juhi- või kaasreisija jalgade juures juhtimissüsteemide all. See on standardiseeritud, et tagada, et diagnostikaseadmed ja skannerid saavad erinevate sõidukitega suhelda.

Olemas on erinevad DLC-tüübid, nagu OBD-I (On-Board Diagnostics I) ja OBD-II, sõltuvalt sõiduki ja selle valmistamise aastast ning kohalikest määrustest ja standarditest. DLC on oluline tööriist sõidukite diagnostika ja hoolduse valdkonnas. Sõidukil võib olla mitmeid erinevaid DLC pistikuid. Vt. ka OBD

en data link connector (DLC)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 12. nov. 2023