tegelik mass

sõiduki mass konkreetsel ajahetkel koos juhi, sõitjate ja veosega

en kaldkirjas inglise keeles

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 7. veebr. 2023