andmevõrk autol (CAN)

Controller Area Network (CAN) on üks kõige sagedamini kasutatavatest võrgutehnoloogiatest autode ja muude sõidukite elektroonilistes süsteemides. See on loodud sõidukite erinevate süsteemide vaheliseks suhtluseks olukordades, kus on vaja kiiret ja usaldusväärset andmeedastust erienvate andurite, täiturite, juhtplokkide vahel.

CAN-i kasutatakse peamiselt järgmistel eesmärkidel

Sõiduki ühe sõlme või süsteemi sisemine side. CAN võimaldab erinevatel sõidukisüsteemidel, nagu mootori juhtimine, pidurisüsteemid, käigukast, elektrooniline stabiilsuskontroll, turvapadjad jne, omavahel suhelda ja jagada olulist teavet


Andmete jagamine. See võimaldab süsteemidel jagada olulist teavet, näiteks kiiruse, pöörete, temperatuuri ja muude sensorite mõõtmisi, et tagada sõiduki ohutus ja optimaalne jõudlus


Diagnostika ja hooldus. CAN võimaldab ka diagnostiliste andmete edastamist, mis on oluline sõiduki seisukorra jälgimiseks ja hoolduse vajaduse tuvastamiseks


Programmeerimine. teatud juhtplokid on järgiprogrammeeritavad. Selle abil on võimalik saavutada ja tagada süsteemide püsiv kaasajastamine, tulenevalt tootja kogu autopargi tagasisidest saadud informatsioonist. Seda protsessi kutsutakse süsteemi uuendamiseks (Up Grade) millist saavad osutada tootja poolt autoriseeritud teenusvõrgu liikmed

CAN kasutab mitut põhilist kontseptsiooni, et võimaldada kiiret ja usaldusväärset andmeedastust:


Topoloogia. CAN-võrk kasutab kahe keerupaari juhtme süsteemi. See topoloogia tagab elektromagnetiliste häirete suurema taluvuse


Andmeside kiirus: CAN kasutab fikseeritud andmete edastuskiirust (bitrate), tavaliselt 125 kbit/s kuni 1 Mbit/s, kuid võib ulatuda ka 4-8Mbit/s. Andmevahetuse kiiruse valik sõltub konkreetsest rakendusest ja vajadusest edastada andmeid kiiresti või suuremaks kauguseks


Kodeerimine. CAN kasutab mitmeid kodeerimistehnikaid, sealhulgas mitme tasandi kodeerimist, et tagada andmete terviklikkus ja enesekontroll. Kodeerimine hõlmab ka andmete prioriteedi määramist, et hõlbustada erinevate süsteemide suhtlemist.


Arbitreerimine. Kui mitu sõiduki süsteemi soovivad samaaegselt andmeid edastada, toimub arbitreerimine, kus süsteemid määravad andmeedastuse prioriteedi vastavalt nende identifikaatoritele. Madalama identifikaatoriga sõnumitel on kõrgem prioriteet


Message Framing. Andmed pakendatakse CAN-sõnumitesse, mis sisaldavad identifikaatorit, andmeid ja kontrollbitte. Sõnumite vahel on vaikimisi minimaalne vaikimisi periood et eristada sõnumeid teineteisest sõnumi algus- ja lõputunnusega.

CAN võrgu töökindlus ja kiirus on muutnud selle populaarseks autonduses, kus andmete täpsus ja kiire edastamine on olulised.

en controller area network (CAN)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 12. nov. 2023