pidurisadulase integreeritud pidurduse käitur-mootor (MOCI)

Motor on Caliper Integration (MOCI) on arenenud pidurisüsteem autodes, mis võimaldab elektromehaanilise pidurisüsteemi integreerida otse pidurisadula (caliper) külge. See võimaldab täpsemat ja dünaamilisemat kontrolli pidurisüsteemi üle ning aitab suurendada pidurite jõudlust ja ohutust. Ühe kasutusalana on antud funktsioon kasutusel sõiduki elektroonilise seisupiduri (EPB) juures.

MOCI-süsteemil on mitu komponenti ja tööpõhimõtet: MOCI süsteemi komponendid: 


Pidurisadul (Caliper). See on osa pidurisüsteemist, mis sisaldab piduriklotse ja klambreid nende kinnitamiseks pidurisadulase, samuti sadulas paiknevaid piduri hüdraulilse süsteemi tööks vajalikke kolbe või silindreid, mis suruvad piduriklotse vastu pidurikettaid pidurdamiseks


Elektromehaaniline mootor. MOCI süsteem sisaldab elektromehaanilist mootorit, mis on integreeritud pidurisadula külge. Mootor suudab reguleerida piduriklotside survet pidurikettale vastavalt juhtploki polt etteantud korraldusele. Korralduse tätimise edukust hinnatakse sõiduki liikumiskiirusega protsessi lõpuks (sõiduk on peatatud) ja ei toimu rataste liikuist ja sõiduki nihet. 
3. Elektroonikakontroller: Süsteemi juhib elektroonikakontroller, mis jälgib sõiduki liikumist ja juhi käske ning reguleerib mootori tööd vastavalt. 

MOCI süsteemi tööpõhimõte: 


1. Elektromehaanilise mootori reageerimine. Kui juht vajutab piduripedaali või kui süsteem tuvastab pidurdusvajaduse (näiteks sõiduki kiirendamisel), reageerib elektromehaaniline mootor kiiresti. Mootor hakkab reguleerima piduriklotside survet pidurikettale


2. Dünaamiline kontroll. Mootor võimaldab väga kiiret ja täpset reguleerimist, võimaldades pidurite jõudu optimeerida vastavalt sõiduki kiirusele, koormusele ja teeoludele. See võimaldab parandada pidurite tõhusust ja jõudlust


3. Pidurite tasakaal. MOCI süsteem võimaldab ka pidurite dünaamilist tasakaalu, mis tähendab, et igal rattal saab eraldi reguleerida piduri jõudu, mis aitab vältida libisemist ja parandada sõiduki stabiilsust pidurdamisel

MOCI süsteem parandab pidurite tõhusust, vähendab pidurikulumist ja suurendab sõiduki üldist ohutust. See on eriti kasulik tänapäevastes sõidukites, kus elektroonilised juhtimissüsteemid on muutunud keerukamaks ja võimaldavad täpsemat reageerimist erinevatele sõidutingimustele. Antud lahendus võimaldab rakendada ka sõiduki korrektset seiskumist ja paigalpüsimist kalletel. Samuti saab selle abil korraldada tagasivajumiseta sõiduki paigaltvõttu

en Motor On Caliper Intergration (MOCi)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 30. okt. 2023