FCA kõrvalliikuva sõidukiga kokkupõrkamise vältimise süsteem

Forward Collision Avoidance Assist (FCA 4) kõrvaliikuva sõidukiga kokkupõrke vältimise abisüsteem on valmis vältima auto etteliikumist küljel ja taganttuleva liiklusvoo suhtes. Samas sõidureas liikuvale sõidukile teed ei anta – selle vajaduse peab katma sõidukijuht. Kasutatav infosisend on samane FCA3, samuti käiturite osas.

Osadel sõidukitel on lisaks kasutusel seisatud sõidukust väljumise tõkend (eriti oluline tagapingilt lahkumisel – et mitte astuda ette tagantliikuval või kõrval asetsevale sõidukile). Sellise rakenduse olemasolul ei luba auto uste avamist kuni ohu möödumiseni

en forward collision avoidance assist – lane change side ()

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 24. okt. 2023