aku juhtsüsteem (BMS)

kasutatakse sõiduki elektrienergia tarbimisest ja tootmisest püsiva ülevaate omamiseks (kas puhkeseisundis). Oluline et vältida ületarbimisest või elektrienergia ületootmisest tekkivaid võimalike kahjustusi sõiduki teistele (eeskätt) juhtplokkidele ja tarbijatele

en battery management system (BMS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 22. okt. 2023