väikesaare sõiduk

sõiduk, mis esitatakse püsiasustusega väikesaarel, Aegnal ja Naissaarel liiklusseaduse § 73 lõike 12 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses kehtestatud nõuete kohasele väikesaarte tehnonõuetele vastavuse kontrolli

en kaldkirjas inglise keeles

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 7. veebr. 2023