teenindusuks

uks sõitjate bussi sisenemiseks ja sealt väljumiseks

en service door

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 7. veebr. 2023