trummelpidurid

Trummelpidur on üks vane maid pidurikonstruktsioone tänu oma lihtsusele ning odavusele. Tänapäeval on trummelpidur kasutusel mõnedel väikeautodel tagapiduritena kuna sõiduki kogumass on väike. Autonduse algusaegadel oli trummelpidurid levinud nii esi- kui tagapiduritena. Kaasaegsed sõidukid, sh. raskesõidukid on varustatud märksa effektiivsemate ketaspiduri süsteemidega.

Trummelpiduri põhikomponendid: 

Piduritrummel. See on silindrikujuline kaussjas komponent, mis kinnitub rattanabale. Selle sees on pidurikomponendid, nagu pidurisilinder, klotsid ja muud osad

 
Piduriklotsid. Piduriklotsid on piduritrumli sees asuvad klotsid, mis liiguvad välja ja suruvad vastu trumli sisepinda pidurdamise ajal


Pidurivoolikud ja silinder. Nagu ketaspidurisüsteemis, kasutatakse trummelpidurisüsteemis pidurivedelikku, mis surutakse pidurisilindris paiknevad kolvid piduriklotside kannale ja läbi toetusõla kantakse see surve üle piduritrumli seinale


Pidurisilinder. Pidurisilinder on oluline komponent, mis surub piduriklotsid vastu piduritrumli sisepinda. See sisaldab kolvi, mis liigub vedeliku rõhu mõjul. Trumelpiduri silindreid on nii ühekolvilisi (liigutab ühte piduriklotsi) kui ka kahekolvilisi (liigutavad samast hüdraulilisest jõust mõlemat klotsi trumlis). 

Seisupiduri mehanism. Sageli on trummelpiduri koostisosaks ka seisupiduri mehansim, mid käitatakse trossajami kaudu käsipiduri hoovalt. Trumlis paikneb vedrude süsteem mis täidab omakorda kahte rolli: kompenseerib katete kulumisest tulenevat piduriklotside asendit trumlile lähemale nign aitab vabastada seisupiduri vabastamise järgselt klotsid trumli kontaktpinnalt. 

Kuidas trummelpidur töötab: 

1. Pidurdamise algus: Kui juht vajutab piduripedaali, suureneb pidurivedeliku rõhk pidurisilindris. Seejärel surutakse kolb vastu piduriklotsi ja kuni piduritrumli sisepinnaga kokkupuuteni


2. Hõõrdejõud trumli ja klotside vahel: Piduritrumli sisemine pind ja piduriklotsid hakkavad omavahel hõõrduma, mis tekitab hõõrdejõu. See hõõrdejõud aeglustab sõiduki liikumist


3. Trumli soojenemine: Piduritrumli ja piduriklotside vahel tekib soojus, kuna nad omavahel hõõrdudes energia muudavad. See soojus võib põhjustada piduritrumli ja piduriklotside kulumist. Samuti mõjutab hõõrdsoojenemine rattanabal trumli pöörlemist tagavate rattalaagrite kestvust (määre soojeneb, ja või välja sulada mistap laager võib jääda kuivale) 
4. Vabastamine: Kui juht lõpetab piduripedaali vajutamise, pidurisilinder lõpetab piduriklotside surumise vastu piduritrumlit ja tagastusvedru aitab klotsikatetel eemalduda trumlist. See võimaldab ratastel vabalt pöörlema hakata


5. Trummelpidurid vajavad oluliselt suuremat tähelepanu ja reguleerimist hoolduse käigus. Tulenevalt klotsikatete kulumisest (mida saab visuaalselt hinnata ja tegelikult kontrollida ainult trumleid eemaldades) vajavad koostamise järgset reguleerimist nii veerelaagrite pingsus (vajalik on lõtk, aga väga täpselt tootja poolt kirjeldatud vabadusastmes. Liigse pingsusega kaasneb laagrite ülekoormuslik soojenemine ja seeläbi kasutusaja oluline lühenemine. Liigse vabadusastme korral tekib laagripindadel kulumine). Samuti vajavad täpset reguleerimist piduriklotside kaugus trumli kontaktpinnast – et pidurite rakendumine oleks piisavalt effektiivne ja kiire. Liig lähedasel paigutusel trumlile – ei pruugi piduriklotisd vabastada trumlit täielikult (pidur jääb peale) ning selle tulemusena tekib raskendatud liikumine ja täiendav kütusekulu. 


Trummelpidurid on tavaliselt lihtsamad ja odavamad toota kui ketaspidurid, kuid neil võib olla piiratud jahutusvõime, mis võib pikaajalisel kasutamisel põhjustada pidurikomponentide ülekuumenemist. Paljud tänapäeva sõidukid kasutavad esi- või kõikide rataste jaoks ketaspidurisüsteeme, kuna need pakuvad tõhusamat jahutust ja paremat pidurdusjõudlust.

en drum brakes

ru барабанный тормоз

What are your feelings
Updated on 13. nov. 2023