sisselaske kollektori häälestusklapp (IMTV)

Intake Manifold Tuning Valve (IMTV) ehk sisselaskekollektori häälestusklapp on osa sõiduki mootori sisselaskeõhuga seotud süsteemist, mida kasutatakse sisselaskekollektori geomeetria reguleerimiseks ja mootori jõudluse optimeerimiseks sõltuvalt mootori kiirusest ja koormusest.

IMTV on tavaliselt leitud sisselaskekollektori sees või selle läheduses selleks et väikestel koormustel vähendada sisselaske trakti ruumala ja selle mõju gaasi voolavusele sisselaskes. Suurtel koormustel võimaldab täiendava ruumala lisamisega tagada suuremal hulgal õhu sisspääsu kolvipealsesse ruumi. Sellega vähendatakse turbulentsust ja takistust sisselaskes mis aitab kaasa mootori jõudluse tõusule.

IMTV süsteemi peamised ülesanded ja tööpõhimõtted on järgmised: 


1. Sisselaskekollektori geomeetria muutmine: IMTV-klapp võimaldab muuta sisselaskekollektori geomeetriat, näiteks klapi avamise või sulgemise abil. See mõjutab õhu voolu ja turbulentsi sisselaskekollektorisse, mis omakorda mõjutab mootori jõudlust ja efektiivsust


2. Optimeeritud jõudlus: Sisselaskekollektori geomeetria muutmine IMTV abil võimaldab mootoril kohanduda erinevate sõidutingimustega, nagu madalad ja kõrged mootorikiirused ning kiiruse ja koormuse muutused. See aitab optimeerida mootori jõudlust ja kütusekulu erinevates sõidutingimustes


3. Vähendatud heitgaasid ja saasteained: IMTV süsteem aitab kaasa mootori tõhusamale põlemisele ja vähendab heitgaaside saasteaineid, mis aitab vastata keskkonnanõuetele ja heitgaasieeskirjadele

IMTV on osa tänapäevaste mootorite juhtimissüsteemist, mis aitab tagada mootori optimaalse jõudluse ja kütusesäästlikkuse erinevates sõidutingimustes. See süsteem võib olla elektrooniliselt juhitav ja on sageli integreeritud sõiduki elektroonilisse juhtimissüsteemi, mis võimaldab sisselaskekollektori geomeetriat dünaamiliselt muuta, et vastata konkreetsetele sõidu- ja jõudlusnõuetele.

en intake manifold tunning valve (IMTV)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 26. okt. 2023