ohtlike veoste veo sõiduk

mootorsõiduk ja selle haagis, mis on ette nähtud ADR kokkuleppes nimetatud veoste veoks

en vehicle used for the carriage of dangerous goods

ru Транспортное средство для перевозки опясных грузов

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 7. veebr. 2023