pidurituli

Piduritulede ülesanne on teavitada kaasliiklejaid sõiduki juhi (või autonoomsete pidurisüsteemide korral pidurisüsteemi juhtploki korraldusel) poolt pidurite rakendamisest sõidukil.

Selleks peab autol olema kaks pidurituld (vasakul ja paremal sõiduki nurga läheduses), kaherattalisel sõidukil (mootorratas) üks pidurituli. Külgvankriga mootorrattal peab piduritulede arv olema kaks.

Piduritulede värvus – punane, kuid eristuvalt tagumistest gabariittuledest või udutuledest peab see oma intensiivuselt olema selgelt eristuv. Hädapidurduse korral võib pideva piduritule põlemise asendada vilkuva põlemisrütmiga (hazzard blinking)

en Brake light

ru Лампа стоп-сигнала

What are your feelings
Updated on 13. nov. 2023