eesmine radar (FR)

Autos kasutatakse eesmist radari mitmel eesmärgil, peamiselt juhiabi- ja ohutussüsteemide toetamiseks. Eesmine radar on osa sõiduki juhtimis- ja ohutussüsteemidest, mis aitavad paremini jälgida sõidukeskkonda ja parandada liiklusohutust.

Siin on mõned peamised eesmärgid, milleks kasutatakse eesmist radari:

1. Adaptiivne kiirusehoidik (Adaptive Cruise Control, ACC): Eesmine radar võimaldab etteantudkiirusel kiirusehoidjal jälgida eessõitva sõiduki asukohta ja kiirust. Kui eessõitev sõiduk aeglustab või peatub, reguleerib ACC automaatselt sõiduki kiirust, et hoida ohutut vahemaad eessõitvast sõidukist. See aitab juhil vältida liigseid pidurdusi ja kiirendusi ning suurendada mugavust pikkadel maanteedel


2. Kokkupõrke ennetamine ja hädapidurdisüsteem: Eesmine radar võimaldab sõiduki ohutussüsteemidel tuvastada eessõitvaid sõidukeid ja takistusi. Kui süsteem tuvastab ohtliku olukorra, võib see aktiveerida hädapidurdisüsteemi, mis aitab vältida või leevendada kokkupõrkeid


3. Mootorraturite ja jalgratturite tuvastamine: Mõned eesmised radarid on varustatud võimega tuvastada mootorrattureid ja jalgrattureid sõiduki ees, mis on osa jalakäijate ja jalgratturite kokkupõrke vältimise süsteemist. Kui süsteem tuvastab potentsiaalse kokkupõrke, võib see aktiveerida hoiatussignaale või isegi hädapidurdisüsteemi


Vastavalt radarile seatud tööülesandest toimivad need erinevatel sagedusvahemikel. Pikema distantsi kontrollil kasutatakse sagedusvahemikku 12-24GHz. See tagab suurematel sõidukiirustel kaugemal asetsevate objektide õigeagse tuvastamise ja teeb võimalikuks nende sõidukiiruse tuvastamiseks ning kopeerimiseks.

Lähimaadel on kasutusel kõrgemad sagedusalad nagu 77-81GHz, mis teeb võimalikuks lühematel distantsidel tuvastada jalakäijaid, jalgrattureid ja teisi süsteemile kirjeldatud objekte ning selle läbi võtta kasutusele nendega kokkupõrke vältimise või vigastuste vähendamise.


Eesmine radar on oluline komponent tänapäevastes sõidukites, mis aitab suurendada juhi mugavust ja liiklusohutust. See toetab mitmeid juhiabisüsteeme, mis aitavad vältida õnnetusi ja parandada üldist sõidumugavust. Osadel tootjatel on kasutusel mõiste Lidar, mis sisult ei paku erinevust (vaid nimeerisus)

en front radar (FR)

ru kaldkirjas vene keeles

What are your feelings
Updated on 24. okt. 2023