integreeritud kiipide moodil (ICM)

Integrated Circuit Module (ICM) ehk integreeritud kiipmoodul on elektrooniline komponent, mis sisaldab integreeritud kiipe (IC) ja muid elektroonilisi komponente ühes kompaktses moodulis. See moodul võib olla spetsiaalselt kavandatud ja valmistatud konkreetse ülesande või funktsiooni täitmiseks.

Autonduse mõistes on see suurema elektroonilise juhtploki koostisosa, mis tagab juhtplokile vajaliku iseloomuliku tööfunktsiooni täitmise. Võib olla ka juhtploki alammooduliks

en integrated circuit module (ICM)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 26. okt. 2023