pimenurga ohu hoiatusabi (BCA)

piiratud nähtavuse alal (sõiduki piilarid või muud kereosad – millised tõkestavad juhi vaatevälja) toimuva liikluse või objektide tuvastamise ja kokkupõrget nendega vähendav sõiduabi juhile. Juhti informeeritakse esitatava kaamerapildi (NAVI ekraanil), või tagasivaatepeeglitesse esitatava hoiatusmärgutule, või sõiduki juhtekraanile (Cluster) esitatava kaamerapildi abil juhi nähtavusalast välja jäävatest kaasliiklejatest. Tavaliselt dubleeritakse hoiatava helisignaaliga. Mõnedel juhtudel tõkestatakse sõidukist väljumine (seisvast sõidukist) juhul kui sõidukist on möödumas teine liikleja (et välistada ette astumine sellele).

On palju eerinevaid lahendusi erinevatel sõidukiirustel (parklas liikumine, maanteekiirusel) liikluse ohutustamiseks. Erinevatel tootjatel, erinevatel mudelitel võivad lahendused oluliselt erineda. EU soovib muuta antud võimekuse sõidukitele suuremas mahus kohustuslikuks: Kasutusel nii sõiduki liikumisel tagurdusel kui ka edasisõidul (variatsioonidega)

en blind spot collision avoidance assist (BCA)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 22. okt. 2023