tuletatud mass

tühimass, millest on lahutatud juhi mass 75 kg ja millele on liidetud muutumatu mass 100 kg

en reference mass

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 7. veebr. 2023