täismass

valmistaja määratud juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass

en technical maximum masss

ru Полная масса

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 7. veebr. 2023