katsekoda

teiste riikide pädevate asutuste või Transpordiameti poolt tunnustatud ja volitatud asutus tüübikinnituseks vajalike tüübikatsetuste ja kontrollimiste teostamiseks;

en Government Testing Center

ru Государственный испытательный центр

MEEDIA:

Allikaviide: MKM 13.06.2011 määrus nr 42

What are your feelings
Updated on 7. veebr. 2023