navigatsioonisüsteemil toimiv tsooni-teadlik nutikas kiirushoidik (NSCC-Z)

Navigation-Based Smart Cruise Control – Zone (NSCC-Z) on arenenud kiirushoidik, mis on võimeline kohandama sõiduki kiirust vastavalt konkreetsetele piirkondlikele tingimustele ja kiiruspiirangutele.

NSCC-Z võimekus autonduses hõlmab järgmist:

Piirkondlikud kiiruspiirangud. NSCC-Z kasutab navigatsiooniandmeid, et tuvastada konkreetseid piirkondlikke kiiruspiiranguid ja -piiranguid. See võimaldab sõidukil automaatselt kohandada kiirust vastavalt sellele, kus sõiduk parasjagu asub. Näiteks saab süsteem tuvastada koolitsoone või elamupiirkondi, kus kehtivad madalamad kiiruspiirangud. Samuti on piirkonniti seatud piiranguid, või lausa keelatud liiklemiseks teatud kategooria sõidukitele nii kellaaajaliselt, nädalapäeviti kui ka kogukonnast tulenevaid piiranguid. Näiteks haiglate, lasteasutuste asukohad, massiürituste toimumisel jne


Täiendavad kauguseandurid. NSCC-Z võib olla varustatud täiendavate kauguseanduritega, mis aitavad jälgida sõiduki kaugust teistest sõidukitest ja objektidest piirkondades, kus võivad esineda erilised ohuolud. Need andurid aitavad süsteemil tagada ohutu ja mugava sõidu ka piiratud nähtavuse ja suurema liiklusega piirkondades


Kohandatavad piirkonnad. Juht saab määrata konkreetseid piirkondi, kus kiirust tuleks eriti jälgida ja piirata. See võimaldab süsteemil kohandada kiirust vastavalt juhi eelistustele ja kohalikele nõuetele. Näiteks saab juht määrata, et kiirust tuleks vähendada koolide ümbruses või ehitustsoonides


Navigatsioonipõhine käitumine. NSCC-Z kasutab navigatsiooniandmeid selleks, et saada teavet sõiduki teeulatuse, teekonna ja piirkondlike piirangute kohta. See võimaldab süsteemil optimeerida kiirust ja säilitada ohutuse piirkonnas.

NSCC-Z võimaldab suuremat paindlikkust ja kohanduvust sõiduki kiiruse juhtimisel, eriti piirkondades, kus on erilised ohuolud ja kiiruspiirangud. See aitab suurendada sõiduki ohutust ja säästa kütust, kohandades kiirust vastavalt konkreetsetele sõidutingimustele.

NSCC eristab kas ühekordsete või püsipiirangute informatsiooni liidetus kas NAVI põhisesse andmebaasi või telemeetriasüsteemi abil jagatud teabesse

en Navigation-Based Smart Cruise Control – Zone (NSCC-Z)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 30. okt. 2023