turvavöö ankru kinnituspolt (BPT)

Seat Belt Anchor Bolt (BPT) on osa sõiduki turvavööst, mis vastutab turvavöö kinnitamise eest sõiduki kerele või raamile. Sellel kinnitusel on oluline roll sõiduki ohutuses, kuna see tagab, et turvavöö on kindlalt paigal ja suudab pidurdusjõudude korral kaitsta sõitjaid.

BPT ülesanded: 

Turvavöö kinnitamine. Seat Belt Anchor Bolt kinnitab turvavöö sõiduki kerele või raamile. See tagab, et turvavöö on paigal ja tõhus, sest seda kasutatakse sõitjate ohutuse tagamiseks


Sõitjate kaitse. Korralikult paigaldatud turvavöö on oluline osa sõiduki ohutussüsteemist ja aitab kaitsta sõitjaid kokkupõrgete ja järskude pidurduste korral. Äkk-pidurdamise korral peab see polt vastu võtma väga suure dünaamilise koormuse – seetõttu on selle materjal väga hoolikalt valitud ja kontrollitud 


Eeskirjade järgimine. Seat Belt Anchor Bolti paigaldamine vastavalt tootja juhistele ja autotootja standarditele aitab tagada, et sõiduk vastab ohutusnõuetele ja eeskirjadele. 

BPT erilisus: 

Seat Belt Anchor Bolti eripära seisneb selle täpsuses ja vastupidavuses. See komponent peab olema väga tugev ja vastupidav, kuna turvavöö peab vastu pidama suurele jõule ja survele, mis võivad tekkida õnnetuse korral. Näiteks: Mehaaniline impulss 100kg keha seiskamisel laupkokkupõrkel kiiruselt 90 km/h on -2500 kilogrammi meetrit sekundis (-2500 kg·m/s). Samuti peab see olema korralikult paigaldatud ja kinnitatud, et tagada, et turvavöö suudab täita oma eesmärki sõitjate kaitsmisel. See on ka põhjuseks, miks paljud tootjad nõuavad peale avariid kasutusel olnud turvavarustuse komponentide välja vahetamist. Elementide asendamine tundmatu kvaliteediga tootega on keelatud! 


Turvavöö kinnitamine võib erineda sõidukite ja turvavööde tüüpide vahel, kuid selle eesmärk on alati tagada sõitjate ohutus. Seat Belt Anchor Bolt on oluline komponent, mis aitab tagada, et turvavöö on kindlalt paigal ja töötab õnnetuse korral efektiivselt. Kuna sõiduki ohutus on kriitiline, tuleb seat belt anchor bolti paigaldamist ja hooldamist võtta äärmise tõsidusega.

en Seat Belt Anchor Bolt (BPT)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 5. nov. 2023