esmaabi andja

vastavad esmaabikursused läbinud töötaja, kellel on ajas kehtiv vastav tunnistus

Kuigi tegelikkuses on esmaabi andmise oskus vajalik teadmine meist igale nii tööalaselt kui muudes tegevustes, peab igas ettevõttes olema vastavalt koolitatud inimene kes suudab kriitilisel olukorras tarvitada oma oskusi esmaabi vajaja aitamiseks. Ettevõttes peab olema vastav koolitusrutiin kehtestatud ning esmaabiks vajalikud vahendid kättesaadavas kohas ja kontrollitud kvaliteedis olemas

en first aid provider

ru оказывающий первую помощь

What are your feelings
Updated on 13. nov. 2023