Kiirusinfo abi (MSLA)

Manual Speed Limit Assist (MSLA) kiirusinfo abi on sõiduki funktsioon, mis aitab juhil järgida teedel kehtivaid kiiruspiiranguid, pakkudes teavet ja hoiatusi. See süsteem ei sekkugi juhi pidurdamisse või kiirendamisse, vaid lihtsalt annab teavet praeguse kiiruspiirangu kohta, et aidata juhil hoida õiget kiirust. MSLA kasutab erinevaid tehnoloogiaid ja andmeallikaid selle teabe pakkumiseks.

MSLA toimimise põhimõte hõlmab järgmisi samme:

1. Andmete kogumine: MSLA süsteem kasutab teekirjelduse andmeid, mis võivad hõlmata teekarte (NAVI kaardiinfo), GPS-andmeid ja muid allikaid, et teada saada, milline on teel kehtiv kiiruspiirang


2. Kiiruspiirangu tuvastamine: MSLA süsteem tuvastab praeguse sõiduki asukoha ja võrdleb seda kogutud teabe ja andmetega, et kindlaks teha, milline on kehtiv kiiruspiirang teelõigul, mida sõiduk läbib


3. Teabe kuvamine juhile: Kui MSLA süsteem tuvastab, et sõiduk ületab teel kehtivat kiiruspiirangut, kuvatakse juhile teavitus, tavaliselt armatuurlaual või näidikuplokis. Teavitus võib olla helihoiatus, visuaalne hoiatus, kiiruspiirangu sümbol või muu teate vormis


4. Juhi reageerimine: Pärast teavituse saamist on juhi otsustada, kas ta soovib kiirust vähendada, et järgida teel kehtivat kiiruspiirangut. MSLA ei sekku juhi pidurdamisse või kiirendamisse ning lõplik vastutus sõiduki juhtimise eest jääb juhile


5. Järjekindel jälgimine: MSLA jälgib pidevalt sõiduki asukohta ja kiirust, et tagada, et juht saab kogu aeg teavet kiiruspiirangute kohta ning hoiatatakse, kui kiirust ei järgita.

MSLA on suurema turvalisuse jaoks kasulik, sest see aitab juhtidel hoida õiget kiirust ja vähendab kiirusületamisest tulenevaid ohtusid. Samuti võib see aidata vältida kiiruseületamisest tulenevaid trahve ja liiklussunnitusi. MSLA kasutab tänapäeval laialdaselt olemasolevaid kaarte ja andmeid, et anda juhtidele täpset teavet kiiruspiirangute kohta.

en manual speed limit assist (MSLA)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 8. nov. 2023