esitule mootor

esitule valgusvihile vajaliku suuna andmiseks kasutatav mootor kas esitule korpuse välispinnal või tule sees. Valgusvihu muutmise järele võib tekkida vajadus olukorras kus sõidukit koormatakse reisijate või pagasi poolt selliselt et auto kereasend muudab tule poolt tekitatava valgusvihu tesistele liiklejatele häirivaks. Samuti saab sel teel tagada auto valgusvihu korrketset asendit olukorras kus teetakistuse mõjul auto valgusvihk segab kas autojuhti või teisi liiklejaid.

Teatud sõidukitel suudavad esitule mootorid kopeerida ka rooli asendimuutusi, tagades kurvisõidul auto liikumistee parema valgustatuse

en Headlight Motor

ru Мотор регулировки передних вар

What are your feelings
Updated on 12. nov. 2023