eesmine külglöögi andur (FSIS)

Front Side Impact Sensor (FSIS) ehk eesmine küljekokkupõrke andur on sõiduki ohutussüsteemi osa, mis on mõeldud esikülje ja küljekokkupõrgete tuvastamiseks ning sõiduki ohutusseadmete, nagu turvapadjad ja turvakardinad, aktiveerimiseks vastavalt vajadusele. FSIS on üks oluline komponent, mis aitab vähendada kokkupõrke tagajärgi ja tagada sõiduki reisijate ohutus.

FSIS töötab järgmiselt: 


1. Kokkupõrke tuvastamine: FSIS kasutab andureid ja sensoritehnoloogiat, et jälgida sõiduki kiirust ja kiirendust. Kui andurid tuvastavad kiire järsku muutust kiiruses või kiirenduses, mis võivad viidata kokkupõrkele, saadetakse signaal juhtseadmesse


2. Signaali edastamine juhtseadmesse: FSIS edastab tuvastatud kokkupõrkesignaali juhtseadmesse, mis on tavaliselt osa sõiduki elektroonilisest ohutussüsteemist


3. Turvapadjade ja turvakardinate aktiveerimine: Juhtseade saab signaali FSIS-ilt ja otsustab, millisel auto küljel aktiiv-ohutusseadmed tuleb aktiveerida, et kaitsta sõiduki reisijaid kokkupõrke korral. Tavaliselt kuuluvad nende hulka esi- ja külgturvapadjad ning turvakardinad, mis aitavad vältida vigastusi küljekokkupõrgete korral

FSIS on oluline komponent sõiduki ohutussüsteemis, eriti küljekokkupõrgete korral. See aitab vähendada kokkupõrke tagajärgi, kaitstes reisijaid vigastuste eest ja tagades, et ohutusseadmed aktiveeritakse õigel ajal ja õiges järjestuses.

FSIS-i kasutatakse koos teiste ohutus- ja juhiabisüsteemidega, et suurendada sõiduki ohutust erinevates liiklusoludes.

en front side impact sensor (FSIS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 24. okt. 2023