tagaliikluse hoiatus pimenurgas (BCW)

pimenurgas toimuva liiklusolukorra ja ohu hoiatussüsteem

en blind-spot collision warning (BCW)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 22. okt. 2023