kütusefilter

kütusefilter kannab eesmärki eemaldada kütusest sinna mittekuuluvad võõrkehad ja osised

Kasutatakse nii vahetatava sisuelemendiga kütusefiltreid kui kasuletud korpuses tervikfiltreid. Diiselmootoriga autodel on filtrivahetus kindla välba järgselt, või peale esimest tankimist ebakvaliteetse kütusega. Samuti tuleb kütusefilter vahetada igakordselt peale kütusesüsteemi rikke kõrvaldamisega seotud tegevusi.

Enamasti on diiselkütuse filtril olemas võimalus kogutud vee väljalaskmiseks – millest informeerib juhti veetaseme andur filtrikorpuses. Kaasaegsetel bensiinimootoritel on kütusefilter sageli paagisisese kütusepumba tehniliseks osaks – selleks on paigaldatud pumbale settevõrk et takistada mittevajalike kehade pääs pumpa

en fuel filter

ru топлиыный фильтр

What are your feelings
Updated on 13. nov. 2023