rehvirõhu jälgimissüsteem (TPMS)

Rehvirõhu jälgimissüsteem (TPMS) on auto turvasüsteem, mis on ette nähtud rehvirõhu jälgimiseks ning juhi hoiatamiseks, kui rehvirõhk langeb ohtlikult madalale. TPMS aitab suurendada sõiduohutust ja vähendab ohtu rehvipurunemisele või halvale juhitavusele.

TPMS koosneb mitmest komponendist ja toimib järgmiselt:

1. Rõhuandurid: Igas sõiduki rehvis on paigaldatud rehvirõhuandurid. Need andurid võivad olla kas osteselt rõhku mõõtvad andurid (Direct TPMS) (kinnitatud rehvi sisse) või kaudselt rehvirõhku hindavad (Indirect TPMS mis kasutavad sõiduki olemasolevat ABS-süsteemi, et jälgivad rehvide pöörlemiskiiruse olemust ja selle alusel arvutavad rehvide rõhu). Iga andur mõõdab rehvirõhku ja saadab selle teabe TPMS-süsteemi


2. TPMS moodul: TPMS moodul on auto elektroonika osa, mis võtab vastu rehvirõhuanduritelt saadud teabe. See juhtplokk analüüsib andmeid ja võrdleb neid etteantud väärtustega. Kui rehvirõhk langeb ohtlikult madalale või ületab lubatud vahemikku (ka liigne rõhk), genereerib TPMS moodul hoiatuse juhile. TPMS moodul suudab arvestada keskkonna madalast temperatuurist johtuvat rõhu ajutist langust püsivast rõhupuudusest, näiteks madala temperatuuriga hommikutel


3. Hoiatussüsteem: Kui TPMS moodul tuvastab probleemi, nagu liiga madal )või suur) rehvirõhk, annab see juhile märku hoiatusmärguande abil. See võib olla kas helisignaal, visuaalne hoiatus süsteemi ekraanil või mõlemad


4. Hoiatuste järgimine: Pärast TPMS hoiatuse saamist peaks juht kontrollima rehvirõhku ja tegutsema vastavalt vajadusele. See võib hõlmata rehvi täitmist õigele rõhule või kontrollimist, kas rehvis on mõni leke või muu probleem


Otsene TPMS (Direct TPMS):

Otsene TPMS kasutab iga rehvi juures olevaid spetsiaalseid rehvirõhuandureid, mis on paigaldatud otse rehvi siseküljele või ventiilikorpuse sisse. 
Otsese TPMS tuvastab rehvirõhu reaalajas, kuna andurid saadavad pidevalt signaale TPMS moodulile. Antud signaalid on tootjati erinevat informatsiooni sisaldavad, ja vastavalt sellele erinevad ka võimakused kuvada rehvi olukorast infot. 
Otsese TPMS on täpsem rehvirõhu jälgimisel ja võimaldab tuvastada konkreetse rehvi probleeme, näiteks lekkeid või defekte. 
Otsese TPMS-i puuduseks on kõrgem algne maksumus, kuna iga rehvi jaoks on vaja eraldi andurit. Samuti võivad andurid vajada hooldust või asendamist aja jooksul (sisaldavad sisemsit elektrilist akut millel on piiratud kasutusiga). 

Kaudne TPMS (Indirect TPMS):

Kaudne TPMS ei kasuta spetsiaalseid rehvirõhuandureid. Selle asemel kasutab see olemasolevat ABS (Anti-lock Braking System ehk pidurite blokeerumisvastane süsteem) kiirusandurite teavet. 
Kaudne TPMS analüüsib sõiduki rataste pöörlemiskiirust ja pidurdamiskäitumist, et tuvastada muutusi, mis võivad viidata rehvirõhu probleemidele. Indirect TPMS juhtmoodul võtab arvesse sõiduki kasutamisel olevaid eriolukordi nagu pinnasest tulenev vibratsioon, kurvisõidul tekkiv eri kiirus ratastel jms. Nende erisuste piiriväärtuste ületamisel teavitab juhtmoodul võimalikust rikkest rehvirõhus. 
Kaudne TPMS-i eeliseks on odavam algne maksumus ja vähem komponente, mis vajavad hooldust. 
Kaudse TPMS-i puuduseks on see, et see ei ole nii täpne kui otsene TPMS, ja see võib olla aeglasem rehvirõhu muutuste tuvastamisel (vajab teatud distantsil veeremist ratastel et omada võimekust sooritada kalkuleerimistehe juhtmoodulil. 

Lisaks nendele kahele peamisele tüübile võib TPMS-il olla ka erinevaid kuvarežiime ja hoiatussüsteeme, näiteks helisignaalid, visuaalsed hoiatused armatuurlaual või sõiduki ekraanil, ning mõnel juhul isegi otse mobiilirakenduste kaudu saadetavad teated. Oluline on märkida, et TPMS-i seadusandlus võib riigiti erineda, nii et sõltuvalt teie asukohast võivad olla kehtestatud erinevad nõuded ja standardid TPMS-i tüübi ja funktsioonide suhtes. 

TPMS eesmärk on teavitada juhti rehvirõhu probleemidest enne, kui need võivad ohustada sõiduohutust. Madal rehvirõhk võib suurendada libisemist ja halvendada juhitavust, eriti ootamatutes oludes, nagu kiirendamine või pidurdamine. Õige rehvirõhk on oluline ka kütusesäästu ja rehvide eluea seisukohalt. TPMS on seadusega nõutud paljudes riikides ja see on standardvarustus enamikus uutes sõidukites, et suurendada liiklusohutust ja rehvide tulemuslikkust.

en Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

ru kaldkirjas vene keeles

MEEDIA:

Allikaviide:

What are your feelings
Updated on 8. nov. 2023